Få dine smalfilm, videobånd, lydbånd, lysbilleder eller negativer, konverteret til digitalt format...
Inden de går tabt!

  • Et videobånd kan maksimalt bevare optagelser i 25-30 år, dog typisk ikke længere end 10-15 år, pga. almindelig slidtage ved brug. 
  • En DVD bliver som en smalfilm eller et videobånd ikke slidt ved afspilning.
  • En DVD kan holde op til 100 år.
  • Optagelser kan som oftest forbedres i både lys, farve og lyd ved overførsel til DVD

Videokopi.dk er specialiseret i konvertering, scanning og kopiering af smalfilm, foto og video. 

Nyhed! nu kan vi også scanne Super 8 og standard 8 smalfilm i fuld HD format og levere på BD skiver (Blu-Ray).

Vi håndterer det meste, se hvilke indenfor:

Konvertering af Videobånd

Smalfilms scanning 

Kopiering af video og DVD

Scanning af negativer, lysbilleder og papir billeder

PAL til NTSC og NTSC til PAL

Audio digitalisering

Medie rekonstruktion

 

 

 

 

 

spacer NEWWWEB CMS spacer